ראשי | מחירון טיפולי שיניים | מחירון טיפולי שיניים בהרדמה כללית ואמצעי טשטוש (סדציה)

מחירון טיפולי שיניים בהרדמה כללית ואמצעי טשטוש (סדציה)

לחצו לקבלת מחירון טיפולי שיניים כלליים - מחירון מומלץ לצרכן


◄ מחיר בדיקה מקדימה על ידי רופא מרדים – 180-240 ש"ח

◄ מחיר הרדמה מלאה לילדים – 1,800-2,430 ש"ח

◄ מחיר הרדמה כללית עד שלושים דקות – 1,080-1,430 ש"ח

◄ מחיר טיפולי שיניים בהרדמה מלאה עד שעה למבוגרים – 2,000-2,750 ש"ח

◄ מחיר טיפול באמצעות תכשירי טשטוש (סדציה) עד שעה – 1,170-1,540 ש"ח

◄ מחיר גז צחוק – ניטרוס – 270-385 ש"ח

◄ מחיר טיפול שיניים בהרדמה כללית לילדים (מחיר לשעה) כ-2,000 ש"ח


למחירון מכבידנט – לחצו כאן

למחירון כללית סמייל – לחצו כאן

מחירון טיפולי שיניים – משרד הבריאות


כל המחירים בשקלים.
המחירים הנקובים במחירון הינם ממוצע ומהווים המלצה בלבד.
אם הינכם מבצעים תוכנית טיפולים גדולה, נהוג לקבל הנחה משמעותית.
בידקו האם יש לכם ביטוח שיניים: למטופלים בעלי ביטוח שיניים, המחיר יהיה נמוך משמעותית. יש לוודא עם המרפאה לפני הטיפול האם היא מרפאת הסדר.

מחפש רופא שיניים מומלץ או מרפאת שיניים מומלצת? לחץ/צי כאן